TOVÁBBKÉPZŐ ÉS SZAKÉRTŐ KÖZPONT

Szakkönyv katalógus

Dr. Czegle Tibor

NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSTAN – Szakmai elmélete és gyakorlata

A társaságunk kiadásában megjelentetett szakmai könyv az export tevékenységet folytató vállalkozások és az exportőrök kockázatait átvállaló biztosító intézetek szakemberei számára nyújt értékes és a mindennapi gyakorlat számára közvetlenül is hasznosítható szakmai ismereteket.

A vállalkozásoknak szükségük van arra, hogy a hagyományos kockázataik mellett a nemzetközi gazdasági élet kockázatait is kezelni tudják, továbbá a pénzügyi helyzetük menedzselését, kockázataik megosztását, illetve ezek áthárításában megfelelő jártasságot szerezzenek.

A szakmai kiadvány megismerteti az érdeklődőt a külkereskedelmi tevékenység folytatásának szakmai, lebonyolítási, pénzügyi feltételein túlmenően az export tevékenységük során előforduló kockázatokról, azok típusairól a kezeléseiről és a velük való megküzdés lehetőségeivel.

E szakmai könyvet hasznosan forgathatják az export vállalkozások munkatársai a pénzügyi tanácsadással foglalkozó szakemberek, a külkereskedelmi biztosítások területén hosszabb időt eltöltött munkatársak, valamint e szakmával eljegyzett tanuló ifjúság és az őket oktató tanárok.

Ár: 9.000,- + 5% ÁFAüres hely Vásárlás

Dr. Czegle Tibor

Műszaki kárrendezés elmélete és gyakorlata I.

A Társaságunk kiadásában megjelentetett szakkönyv teljes körű szakmai ismeretanyagot nyújt a műszaki kárrendezés elméleti és gyakorlati területén.

A szakkönyv egyetemi, főiskolai oktatásokban elsősorban műszaki érdeklődésű hallgatók körében alkalmazható.

Napjainkban is aktualitását tekintve kötelező oktatási jegyzetként szerepel az egyetemi oktatás keretében megvalósuló műszaki kárszakértői, és gépjármű kárszakértői alapképzésében.

Ár: 9.500,- + 5% ÁFAüres hely Vásárlás

Dr. Czegle Tibor

Műszaki kárrendezés elmélete és gyakorlata II.

Értékcsökkenési számítási módszerek és készletértékelési eljárások

A szakkönyv a társaságunk kiadásában korábban már megjelent Műszaki kárrendezés elmélete és gyakorlata című szakmai kiadvány folytatásaként jelent meg.

Tartalmát tekintve bővíti az I. kötet szakmai ismereteit, azokkal az elméleti és gyakorlati tudnivalókkal, amelyet a műszaki kárrendezés során ismerni kell.

Értékes és a gyakorlat számára is közvetlenül hasznosítható ismereteket kínál a műszaki kárrendezés iránt érdeklődő, vagy azzal foglalkozó szakmabeli vagy szakmán kívülieknek, akik egy-egy károsító (elemi) esemény „elszenvedői” vagy „elbírálói” lehetnek.

A könyvnek alapvető rendeltetése, hogy egyrészt segítséget nyújtson azoknak, akik műszaki kárszakértői szakképesítés megszerzését tűzték ki célul, ezért oktatási jegyzetként is szerepel az egyetemi oktatás keretében, másrészt a műszaki kárrendezéshez kapcsolódó értékelési szabályoknak a mindennapok gyakorlatát dolgozza fel gyakorlati példákon keresztül bemutatva.

Ár: 8.500,- + 5% ÁFAüres hely Vásárlás

Dr. Czegle Tibor

Gépjárműbiztosítástan I-II-III.

Szakmai elmélete és kárrendezési gyakorlata

A társaságunk kiadásában megjelentetett szakmai kézikönyv a gépjárműbiztosítás elméleti és gyakorlati lebonyolításával kapcsolatos legújabb szabályokat foglalja össze, figyelembe véve az új Ptk-nak a 2014. március 15-től történő hatályba léptetésével összefüggő előírásait is.

A könyv a maga nemében egyedülálló és hiánypótló alkotás a közgazdasági és a műszaki szakirodalomban, ugyanis hasonló munka a magyar szakkönyv piacon még nem jelent meg.

E szakmai kézikönyv a jelennek szól, azoknak, akik a mindennapok közlekedésének aktív vagy passzív résztvevői lehetnek a káresemény bekövetkeztekor.

Értékes és a gyakorlat számára is közvetlenül hasznosítható ismereteket kínál, azok számára, akik egy közlekedési balesetnek vagy „szenvedői” vagy „elbírálói” vagy éppen biztosítási tanácsadással foglalkoznak.

E mű alapvető rendeltetése az is, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik a gépjárműszakértői szakképesítés megszerzését tűzték ki az egyetemi tanulmányaik során..

I. kötet Ár: 9.500,- + 5% ÁFA,

II. kötet Ár: 9.500,- + 5% ÁFA

III. kötet Ár: 7.500,- + 5% ÁFA

üres hely Vásárlás

Dr. Czegle Tibor

Vagyon- és felelősségbiztosítás

A nem élet biztosítások ágazati biztosítástechnikai ismeretei

A társaságunk kiadásában megjelentetett szakmai kézikönyv a vagyon és felelősségbiztosítás elméleti és gyakorlati lebonyolításával kapcsolatos szabályokat foglalja össze, figyelembe véve a régi Ptk. és az új Ptk-nak a 2014. március 15-től hatályba lépett előírásait is.

A könyv a maga nemében egyedülálló és hiánypótló alkotás a közgazdasági és a műszaki szakirodalomban, ugyanis hasonló munka a magyar szakkönyv piacon még nem jelent meg.

E szakmai kézikönyv a jelennek szól, azoknak, akik a mindennapok kockázatainak aktív vagy passzív résztvevői lehetnek a káresemény bekövetkeztekor.

Értékes és a gyakorlat számára is közvetlenül hasznosítható ismereteket kínál, azok számára is, akik a tevékenységük, valamint magatartásuk következményei után felelősséggel tartoznak a másoknak okozott károkat illetően, vagy éppen „szenvedői” vagy „elbírálói” vagy éppen biztosítási tanácsadással foglalkoznak.

E szakmai kiadvány alapvető rendeltetése az is, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik a műszaki- és gépjárműszakértői szakképesítés megszerzését tűzték ki az egyetemi tanulmányaik során.

Ár: 7.000,- + 5% ÁFAüres hely Vásárlás

Dr. Czegle Tibor

Biztosítástan

Biztosítás szakmai ismeretek

A szakmai kiadvány a társaságunk átdolgozott kiadásában jelent meg. Tartalmát tekintve elsősorban a biztosítás területén foglalkoztatott szakemberek számára nyújt átfogó biztosítás szakmai ismereteket, akik ismereteiket bővíteni kívánják.

A szakmai kiadvány azoknak a szakembereknek is szól, akik külföldi, illetve külföldi részvételű gazdasági társaságban dolgoznak, külföldi cégekkel rendszeres üzleti, pénzügyi kapcsolatokat tartalanak, vagy ilyen kapcsolatok kiépítésére törekszenek.

Hasznos segítséget adhat a banki szakmában érintett munkatársak számára is, akik kockázatelemzéssel, kockázatkezeléssel foglalkoznak. A szakkönyv oktatási jegyzetként is alkalmazható egyetemeken, főiskolákon továbbá alaptantárgyként szerepel a műszaki- és gépjármű kárszakértői képzésben is.

Ár: 9.500,- + 5% ÁFAüres hely Vásárlás

Dr. Czegle Tibor

A külkereskedelem kockázata

Az exportban gondolkodó vállalkozónak, vagy vállalatvezetőnek a hagyományos kockázatok mellett, olyan gondokkal is szembe kell nézni, hogy a vevő megbízható-e, az adott ország gazdasági helyzete milyen, vagy éppen lesznek-e nehézségek a devizák, valuták keresztárfolyamánál.

A szakkönyv célja, hogy nyújtson segítséget a vezetőknek a külkereskedelmi tevékenység folytatása során előforduló kockázatok, azok típusainak, kezelésének és velük való megküzdésének megismerésben. Kapjanak áttekintést a nem piacképes és a piacképes kockázati típusokról, azok áthárítási lehetőségeiről. A szakkönyvet hasznosan forgathatják vállalati vezetők, biztosítói és banki szakemberek.

Ár: 5.500,- + 5% ÁFAüres hely Vásárlás

Dr. Czegle Tibor

A kockázatelmélet alapjai és a könyvvizsgálat kockázata

A könyvvizsgáló feladata a piaci szereplők kockázatának csökkentése valamint az, hogy segítséget nyújtson a partnereknek a kockázatokkal járó döntések meghozatalában. A könyvvizsgálati kockázat abban az esetben áll fenn, ha a könyvvizsgáló nem megfelelő jelentést ad ki, mert a beszámoló hibás, hibákat tartalmaz. A könyvvizsgálati kockázat soha nem lehet nulla, mivel a könyvvizsgálati munka során abszolút bizonyosság nem szerezhető.

A szakkönyv olyan kézikönyv, amely segítséget nyújt a könyvvizsgáló számára, hogy megismerkedjenek a kockázatelmélet alapjaival, a kockázat kezelésének kimenetelével, azok megközelítésének módszereivel. A szakkönyv áttanulmányozása során a szakkönyv biztosítja a könyvvizsgálók számára, hogy megismerkedjenek a könyvvizsgálati tevékenységben rejlő kockázatokkal, ezeket megbecsüljék és kialakítsák azokat a könyvvizsgálati eljárásokat, amelymegvalósítása révén tudják biztosítani ezen kockázatok elfogadható alacsony szintre történő szorítását.

A szakkönyv három részre tagolódik:

  1. A kockázatelmélet alapjai
  2. A könyvvizsgálat kockázata
  3. Csalás, hamisítás és hibák a nemzetközi könyvvizsgálati standardokban

Ár: 7.000,- + 5% ÁFAüres hely Vásárlás

Dr. Czegle Tibor

Pénzmosás ellen szabályokon alapuló kötelezettségek a számviteli szolgáltatást végzők esetében

A társaságunk a 2003. évben alkalmazott megoldáshoz olyan szakkönyvet jelentetett meg, amellyel az érintett vállalkozás, annak hatályba lépésével a Pmt. (pénzmosási törvény) belső szabályzat megalkotására (kidolgozására) illetve a meglévő szabályzat átdolgozására előírt kötelezettségének eleget tud tenni.

A szakkönyv további célja, hogy megismertesse a számviteli szolgáltatást végzőkkel azokat a feladatokat, amelyeket végre kell hajtaniuk a pénzmosás elleni küzdelem terén, de mindenek előtt bemutassa egyáltalán a jelenségek, melyek miatt kötelezettségeik keletkezhetnek. A szakkönyv a mindennapi munka sikerességét is alátámasztja.

Ár: 5.500,- + 5% ÁFAüres hely Vásárlás

Dr. Czegle Tibor

A bankkártyák és a bankkártyás szolgáltatások szerepe, valamint kockázata I-II.

A Rendőrtiszti Főiskola gondozásában megjelentetett szakmai kézirat. A világszerte elterjedt bankkártyákkal kapcsolatos ismeretanyagot dolgozza fel, annak kialakulását öleli át, egyben a legfontosabb kártyatípusok ismertetésén túlmenően teljes körű áttekintést nyújt a bankkártyák használatának kockázatairól, a kockázatok megelőzéséről valamint azok kezeléséről.

Ár: 5.000,- + 5% ÁFAüres hely Vásárlás

Dr. Czegle Tibor

Számviteli ismeretek

A vállalkozások területén működtetett beszámoló készítési és könyvvezetési területet öleli át. Elsősorban pénzügyi és számviteli területen foglalkoztatott szakemberek számára nyújt hasznos szakmai ismereteket. A szerző célja, hogy az olvasó a szakkönyvből szerzett szakmai ismeretek birtokában képes legyen a beszámolóval, könyvvezetéssel összefüggésben alapszinten gondolkodni.

Ár: 5.000,- + 5% ÁFAüres hely Vásárlás

Dr. Czegle Tibor

Az Európa Unió és a Magyar biztosításügy

A szakkönyv teljes körű áttekintést nyújt a magyar biztosítási ügy rendszeréről, továbbá részletesen taglalja az Európai Unió felépítését és működését, továbbá szakmai ismereteket nyújt a közösségi biztosítási jogról, annak közösségi előírásairól, valamint a magyar biztosítási jogra vonatkozó rendelkezéseiről. A szakkönyv oktatási jegyzetként is alkalmazható a biztosítási területen dolgozó szakemberek továbbképzésénél, valamint egyetemeken és főiskolákon.

Ár: 5.000,- + 5% ÁFAüres hely Vásárlás

Dr. Czegle Tibor

Biztosítástan I-II.

A biztosítás területén foglalkoztatott szakemberek számára nyújt átfogó biztosítási szakmai ismereteket. Hasznos segítséget adhat a banki szakmában érintett munkatársak számára is, akik kockázatelemzéssel, kockázatkezeléssel foglalkoznak. A szakkönyv oktatási jegyzetként is alkalmazható egyetemeken, főiskolákon továbbá alaptantárgyként szerepel a műszaki- és gépjármű kárszakértői képzésben is.

Ár: 6.000,- + 5% ÁFAüres hely Vásárlás

Dr. Czegle Tibor

Banktani Ismeretek I-II.

A Budapesti Gazdasági Főiskola részére készített kiadvány, amely teljes körű szakmai áttekintést nyújt a Magyarországon működő bankrendszer ismereteiről, figyelembe véve a jelenleg is hatályos uniós irányelveket. A szakmai kiadvány elsősorban oktatási célt szolgál egyetemeket, főiskolákon, de segítséget nyújt az okleveles könyvvizsgálói képzés hallgatói, valamint a mérlegképes könyvelői oktatásban résztvevők részére is.

Ár: 6.800,- + 5% ÁFAüres hely Vásárlás

Dr. Czegle Tibor

Gépjárműbiztosítástan 2013.

A szakkönyv Társaságunk kiadásában jelent meg. Tartalmát illetően átfogó szakmai ismereteket nyújt a magyarországi gépjármű biztosítás alapjairól, a belföldi gépjármű biztosítási rendszerekről, továbbá a gépjármű biztosítási kárrendezés elméleti és gyakorlati tudnivalóiról.

A szakkönyv egyetemi és főiskolai oktatás keretében elsősorban műszaki jellegű hallgatók körében alkalmazható.

Hasznosan forgathatják azok a szakemberek, akik biztosítóintézeteknél, a gépjárműjavítással foglalkozó szervizeknél, továbbá bankoknál állnak alkalmazásban. Magánszemélyek elsősorban a saját gépjárműveikben, valamint általuk másoknak okozott károk rendezésével összefüggő szakmai ismereteket kapnak, valamint a kárigényeik érvényesítésével összefüggésben teljes körű gyakorlati tudnivalókra is szert tehetnek.

Ár: 6.000,- + 5% ÁFAüres hely Vásárlás

res hely Vásárlás

es hely Vásárlás